Quy chế hoạt động của các Câu lạc bộ, Đội – Nhóm

08/09/2012 // No Comment // Categories: CLB - Đội - Nhóm, Hội sinh viên, Văn bản, biểu mẫu.

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM. TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số: 01/QC-HSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2012

QUI CHẾ

Hoạt động của các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm

I. CÁCH THỨC CHUNG

- Ban chấp hành Hội sinh viên sẽ chỉ định 02 đồng chí (một thành viên Ban thư kí và một thành viên Ban chấp hành) để phụ trách công tác quản lý và hỗ trợ các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm (viết tắt là CLB/Đ/N).

 

II. HỖ TRỢ CÁC CÂU LẠC BỘ – ĐỘI NHÓM:

- Được sử dụng tên, logo của trường kết hợp với hoạt động của CLB/Đ/N.

- Được đăng tin về CLB/Đ/N trên các kênh thông tin chính thức của Đoàn – Hội (bảng – tin, website, forum, facebook…).

- Mỗi CLB/Đ/N sẽ được cấp 1 account và 1 subforum trong mục CLB/Đ/N tại forum.uit.edu.vn và tạo mục thông tin trên site doantn.uit.edu.vn. Đối với các tài khoản của CLB/Đ/N, BCN không được sử dụng vào mục đích cá nhân.

- Mỗi CLB/Đ/N sẽ được hỗ trợ bảng tin tại sảnh trường.

- Được xem xét hỗ trợ về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động.

- Được các quyền lợi như một Chi hội trực thuộc và phải tổ chức Đại hội CLB/Đ/N mỗi năm một lần trong học kì I của năm học mới.

- Được liệt kê trong danh sách các CLB đang hoạt động ở trường.

- Được tính điểm rèn luyện sinh viên, rèn luyện Đoàn viên đối với các hoạt động của CLB.

 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÂU LẠC BỘ – ĐỘI NHÓM:

- Thực hiện các quy định chung của trường về các hoạt động phong trào, văn hóa, học thuật, hội họp,…

- Duy trì hoạt động, cập nhật thông tin và báo cáo với Cán bộ phụ trách các CLB (thông tin thành viên, kế hoạch, điều lệ, thay đổi trong cơ cấu, …)

- Hoạt động phù hợp với chính sách và các quy định của trường cũng như pháp luật Việt Nam.

- Thực hiện theo đúng các thủ tục, chính sách liên quan đến tài trợ và sử dụng logo trường.

 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

  1. Báo cáo năm:

- Hằng năm, vào cuối học kì II (tháng 4), các CLB/Đ/N phải gửi về cấp Hôi trực thuộc các báo cáo sau:

+ Báo cáo tình hình hoạt động năm học đã qua.

+ Báo cáo tình hình phát triền CLB/Đ/N và danh sách thành viên CLB/Đ/N.

●        Vào đầu học kì I của năm học mới (tháng 9), các CLB/Đ/N phải trình kế hoạch của năm học và dự trù kinh phí năm gửi về cấp Hội trực thuộc.

  1. Báo cáo hoạt động tháng

- Vào ngày 18 – hàng tháng, các CLB/Đ/N gửi báo cáo nhanh về tình hình hoạt động tháng trước và các hoạt động dự kiến sẽ tổ chức trong tháng này. Với từng hoạt động cụ thể, các CLB/Đ/N phải gửi kế hoạch về cấp Hội quản lý trước ít nhất 7 ngày hoặc trước khi các CLB/Đ/N công bố hoạt động đến với sinh viên.

- Mỗi 02 tháng, BTK sẽ gặp mặt BCN các CLB/Đ/N để giải đáp các thắc mắc và nhận ý kiến đóng góp.

 

V. KHEN THƯỞNG

- Quy định chung: Việc khen thưởng được thực hiện đối với cá nhân và tập thể nhân dịp tổ chức Đại hội CLB/Đ/N; và vào dịp tổng kết hằng năm của Hội sinh viên Trường

- Việc khen thưởng được qui định như sau:

a. Đối với cá nhân:

- Đóng góp tích cực trong hoạt động của CLB/Đ/N được Ban chủ nhiệm CLB đề nghị.

b. Đối với tập thể:

- Tham gia đẩy đủ, tích cực, có hiệu quả vào các hoạt động do Hội sinh viên huy động với tinh thần trách nhiệm và tính chủ động cao.

- Duy trì hoạt động thường xuyên, nội bộ đoàn kết tốt.

- Có nhiều chương trình hay, hấp dẫn, thu hút đông đảo hội viên và sinh viên tham gia.

 

VI. GIẢI THỂ CÂU LẠC BỘ – ĐỘI – NHÓM

- Việc giải thể CLB/Đ/N do Ban Chấp Hành Hội sinh viên trường quyết định trong một số trường hợp sau:

+ CLB/Đ/N không sinh hoạt trong thời gian liên tục 6 tháng.

+ CLB/Đ/N sinh hoạt không đúng với tính chất, mục đích khi thành lập.

+ Các trường hợp vi phạm khác.

 

 

 

 

Nơi nhận:

●        BTK Hội SV Trường;

●        Cơ sở Hội;

●        Lưu VP.

TM.BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(đã ký)

HUỲNH ĐỨC HUY

Qui-che-Hoat-dong-CLBDN.docx

Popularity: 23% [?]

PrintFriendly

Bài viết liên quan

Leave a comment