Kế hoạch Năm thanh niên và Tháng thanh niên – 2014

03/03/2014 // No Comment // Categories: Công tác Đoàn.

Các bạn xem thông tin chi tiết kế hoạch tại đây:

Kế hoạch Năm thanh niên:

https://app.box.com/s/jq8yxq4r15ocd0yzw6r0

Kế hoạch Tháng thanh niên:

https://app.box.com/s/c1l4wi8z4zqba0581qfw

 

Popularity: 10% [?]

PrintFriendly

Bài viết liên quan

Leave a comment