Kế hoạch hoạt động tháng thanh niên năm 2013

26/02/2013 // No Comment // Categories: Công tác Đoàn.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Số: 02 /KH-ĐTN                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2013

KẾ HOẠCH
Hoạt động tháng thanh niên năm 2013

I. Mục đích – Yêu cầu:
1. Mục đích:
- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên trong trường, thiết thực chào mừng kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2013)
- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo và trách nhiệm của thanh niên vào bảo vệ trường lớp xanh sạch đẹp.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, nâng cao kỹ năng công tác, làm việc của cán bộ Đoàn các cấp. Quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn các cấp.
- Tạo cầu nối giữa Đảng Ủy, Ban giám hiệu với Đoàn viên, thanh niên trong nhà Trường.
2. Yêu cầu:
- Mỗi đoàn viên, mỗi chi đoàn đều tham gia tích cực, mỗi đơn vị phải có ít nhất một hoạt động cụ thể gắn với đơn vị công tác và học tập.
- Tham gia tốt các hoạt động lớn của cấp Thành tổ chức.
- Có sự chỉ đạo sâu sát và phối hợp tốt với cấp ủy, các phòng ban trong trường.
II. Nội dung:
Đoàn trường chủ động tổ chức các hoạt động riêng phù hợp đặc thù của đơn vị, đồng thời vẫn xác định tham gia tích cực các hoạt động chung do Thành Đoàn tổ chức theo tinh thần của kế hoạch số 06/KH-ĐTN do Thành Đoàn ban hành. Cụ thể như sau:
1. Tuần lễ 01/3 đến 10/3
- Tổ chức trồng cây xanh công viên, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường, lớp học.
- Phát động cuộc thi các tiểu phẩm, video clip tuyên truyền “Xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị” lồng ghép nội dung “An toàn giao thông”.
- Tổ chức tập huấn tập trung nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ Đoàn các cấp.
- Quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và đại hội Đoàn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX đến cán bộ Đoàn các cấp.
2. Tuần lễ 11/3 đến 17/3
- Tổ chức giao lưu đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với cán bộ Đoàn các cấp.
- Tổ chức lớp đối tượng Đoàn cho thanh niên ưu tú.
3. Tuần lễ 18/3 đến 24/3
- Kết nạp đoàn viên mới.
- Tổ chức chương trình “Ngày hội UIT’s Day – Đêm hội văn hóa”: gắn kết giữa sinh viên với doanh nghiệp đồng thời tạo sân chơi giao lưu với sinh viên.
- Liên chi Đoàn viết báo cáo hoạt động về Đoàn trường trước ngày 22/3. Lưu ý trong báo cáo có thống kê số liệu: số thanh niên tham gia cho từng hoạt động, tỷ lệ tập hợp thanh niên các hoạt động do đơn vị tổ chức và tham gia hoạt động Đoàn cấp trên, có bước nhìn nhận và đánh giá kết quả thực hiện.
4. Tuần lễ 25/3 đến 31/3
- Hội trại truyền thống các liên chi đoàn khoa.
- Tổ chức trao tặng máy tính trong chương trình “Máy tính cũ – tri thức mới” cho Củ Chi/Bình Phước trong chương trình “Xây dựng nông thôn mới”.
- Báo cáo tổng kết tháng thanh niên.
5. Nội dung xuyên suốt tháng
- Tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT, thời gian thực hiện từ ngày 3/3 đến 23/3 tại các trường trong khu vực TP. HCM và TP Cần Thơ.
- Tổ chức diễn đàn mạng “Nghe thanh niên nói, nói thanh niên nghe” với chủ đề: Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Sinh hoạt chi Đoàn theo chủ điểm lần 2.
III. Biện pháp thực hiện:
1. Phân công các ban Đoàn trường phụ trách các cơ sở Đoàn chịu trách nhiệm tổ chức, giám sát các hoạt động tại cơ sở, nắm bắt thông tin kịp thời và báo cáo ban thường vụ các tình huống phát sinh, kịp thời đề xuất khen thưởng cấp ĐHQG và cấp Thành các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Thành lập Ban Tổ chức gồm:
- Đ/c Nguyễn Trác Thức        BT Đoàn trường                   Trưởng ban
- Đ/c Lê Đức Thịnh                 PBT Đoàn trường                 Phó ban
- Đ/c Huỳnh Đức Huy             UVTV, CT HSV                   Phó ban
- Đ/c Trần Anh Tuấn               CVP                                      Thành viên

2. Phân công phụ trách các mảng hoạt động
- Đ/c Nguyễn Trác Thức phụ trách chung. Công tác tuyên giáo.
- Đ/c Lê Đức Thịnh: công tác kết nạp Đoàn viên mới, tổng kết tháng thanh niên. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn.
- Đ/c Huỳnh Đức Huy, Trần Anh Tuấn phụ trách mảng phong trào trong sinh viên.
IV. Tiến độ thực hiện:
- 15/02 – 20/02: Xây dựng kế hoạch, triển khai liên chi Đoàn – Hội.
- 20/02 – 28/02: trình cấp Ủy, các cơ sở Đoàn gởi kế hoạch hoạt động của các đơn vị về Đoàn trường.
- 03/2012: Triển khai và thực hiện kế hoạch.
- 25/3: Báo cáo Đảng Ủy, Đoàn cấp trên.

Nơi nhận:
- BGH, chi ủy (báo cáo);                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
- Thành Đoàn: Ban TNTH (báo cáo);                                                      BÍ THƯ
- BCS Đoàn ĐHQG (báo cáo);
- Cơ sở (thực hiện);                                                                               (đã ký)
- VP (Lưu).                                                                                         Nguyễn Trác Thức

 

02-KH-ÐTN – Thang Thanh Nien 2013

Popularity: 32% [?]

PrintFriendly

Bài viết liên quan

Leave a comment